Riigihangete seadus

Ava otsing

Teiste riikide õigusaktid

Soome
  1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, [Link] (03.09.2018)
  2. Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016, [Link] (03.09.2018)
Rootsi
  1. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, [Link] (03.09.2018)
  2. Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, [Link] (03.09.2018)
Saksa
  1. Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) – Saksamaa Liitvabariik, kehtestatud 17.09.1953, viimati muudetud 30.06.2017

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin