Riigihangete seadus

Ava otsing

2. peatükk. Hankemenetlus


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 1. jagu. Hankemenetluse liigid ja nende kohaldamine
   1. 1. jaotis. Hankemenetluse valiku alus
    1. § 48. Hankemenetluse valik
    2. § 49. Riigihanke korraldamine väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena
    3. § 50. Riigihanke korraldamine väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena riigihangetes eeldatava maksumusega alla rahvusvahelise piirmäära
   2. 2. jaotis. Avatud hankemenetlus
    1. § 51. Avatud hankemenetluse põhimõtted
    2. § 52. Pakkumuste esitamine, avamine ja hindamine
   3. 3. jaotis. Piiratud hankemenetlus
    1. § 53. Piiratud hankemenetluse põhimõtted
    2. § 54. Taotluste esitamine ja läbivaatamine
    3. § 55. Pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine
    4. § 56. Pakkumuste avamine ja hindamine
   4. 4. jaotis. Innovatsioonipartnerlus
    1. § 57. Innovatsioonipartnerluse põhimõtted
    2. § 58. Taotluste esitamine ja läbivaatamine innovatsioonipartnerluses
    3. § 59. Pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine innovatsioonipartnerluses
    4. § 60. Pakkumuste avamine ja läbirääkimiste pidamine innovatsioonipartnerluses
    5. § 61. Pakkumuste hindamine innovatsioonipartnerluses
    6. § 62. Innovatsioonipartnerluse loomine
   5. 5. jaotis. Võistlev dialoog
    1. § 63. Võistleva dialoogi põhimõtted
    2. § 64. Taotluste esitamine ja läbivaatamine võistlevas dialoogis
    3. § 65. Dialoogi läbiviimine
    4. § 66. Pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine, pakkumuste avamine ja pakkumuste hindamine võistlevas dialoogis
   6. 6. jaotis. Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus
    1. § 67. Konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse põhimõtted
    2. § 68. Taotluste esitamine ja läbivaatamine konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses
    3. § 69. Pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses
    4. § 70. Pakkumuste avamine ja läbirääkimiste pidamine konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses
    5. § 71. Pakkumuste hindamine konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses
   7. 7. jaotis. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
    1. § 72. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kord
  2. 2. jagu. Hankemenetluse üldalused
   1. 1. jaotis. Hankemenetluse algamine ja lõppemine ning riigihanke alusdokumendid
    1. § 73. Hankemenetluse algamine ja lõppemine
    2. § 74. Hanketeade
    3. § 75. Eelteade
    4. § 76. Vabatahtlik teade
    5. § 77. Riigihanke alusdokumendid
    6. § 78. Riigihanke alusdokumentide täiendavad andmed innovatsioonipartnerluse korral
    7. § 79. Riigihanke alusdokumentide täiendavad andmed elektroonilise oksjoni korraldamisel
    8. § 80. Kirjeldav dokument võistlevas dialoogis
    9. § 81. Riigihanke alusdokumentide muutmine ning tõrge pakkumuste ja taotluste esitamise elektroonilises süsteemis
    10. § 82. Tähtaegade pikendamine seoses riigihanke alusdokumentide muutmisega
    11. § 83. Hankemenetluse lõppemisest teavitamine
    12. § 84. Euroopa Komisjonile esitatav aruanne
   2. 2. jaotis. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
    1. § 85. Pakkumuste hindamise kriteeriumide seadmine
    2. § 86. Olelusringi kulude arvestamine
   3. 3. jaotis. Tehniline kirjeldus
    1. § 87. Tehnilise kirjelduse sisu
    2. § 88. Tehnilise kirjelduse koostamine
    3. § 89. Märgised
   4. 4. jaotis. Pakkumuse tagatis
    1. § 90. Pakkumuse tagatise nõudmine
    2. § 91. Pakkumuse tagatise realiseerimine ja tagastamine
   5. 5. jaotis. Pakkumuste ja taotluste esitamise tähtajad
    1. § 92. Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtajad
    2. § 93. Pakkumuste esitamise tähtajad avatud hankemenetluses
    3. § 94. Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtajad piiratud ja konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses, innovatsioonipartnerluses ja võistlevas dialoogis
  3. 3. jagu. Pakkuja ja taotleja kõrvaldamise alused
   1. 1. jaotis. Pakkuja ja taotleja kõrvaldamine
    1. § 95. Pakkuja ja taotleja kõrvaldamise alused
    2. § 96. Kõrvaldamise aluste kontrollimine
    3. § 97. Heastamine
   2. 2. jaotis. Pakkuja ja taotleja kvalifitseerimine
    1. § 98. Pakkuja ja taotleja kvalifikatsiooni kontrollimine
    2. § 99. Sobivus tegeleda kutsetööga
    3. § 100. Majanduslik ja finantsseisund
    4. § 101. Tehniline ja kutsealane pädevus
    5. § 102. Elektrooniline tõendite infosüsteem e-Certis ja siseturu infosüsteem
    6. § 103. Teise ettevõtja vahenditele tuginemine
    7. § 104. Hankepass
    8. § 105. Tunnustatud ettevõtjate ametlik nimekiri ja sertifitseeritud ettevõtjad
    9. § 106. Tunnustatud ettevõtjate ametliku nimekirja loomine ja pidamine ning ettevõtjate nimekirja kandmine
  4. 4. jagu. Taotlus ja pakkumus
   1. 1. jaotis. Taotlus
    1. § 107. Taotlus
    2. § 108. Taotluse esitamine
    3. § 109. Taotluse avamine
   2. 2. jaotis. Pakkumus
    1. § 110. Pakkumus
    2. § 111. Pakkumuse esitamine
    3. § 112. Pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamine
    4. § 113. Pakkumuste avamine
    5. § 114. Pakkumuste vastavuse kontrollimine
    6. § 115. Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused
    7. § 116. Kõigi pakkumuste tagasilükkamine
    8. § 117. Pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
    9. § 118. Alternatiivsete lahenduste hindamine
    10. § 119. Hankemenetluse jätkamine edukaks tunnistatud pakkumuse tagasivõtmise korral
  5. 5. jagu. Hankelepingu sõlmimine ja täitmine
   1. § 120. Hankelepingu sõlmimine
   2. § 121. Hankelepingu tühisus
   3. § 122. Allhanked
   4. § 123. Hankelepingu muutmine
   5. § 124. Hankelepingu ülesütlemine