Riigihangete seadus

Ava otsing

§ 143. Pakkumuste ja taotluste tähtajad

(1) Pakkumuste ja taotluste esitamise tähtaja määramisel lähtub hankija käesoleva seaduse §-s 92 sätestatust.

(2) Kontsessioonilepingu sõlmimise menetluses ei või taotluste, või kui taotlusega koos esitatakse ka pakkumus, pakkumuste esitamise tähtaeg olla lühem kui 30 päeva kontsessiooniteate registrile esitamisest arvates.

(3) Kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse korraldamisel järjestikuste etappidena ei või esimese pakkumuse esitamise tähtaeg olla lühem kui:

1) 17 päeva pakkumuse esitamise ettepaneku esitamisest arvates, kui kogu hankemenetluse teabevahetus toimub elektrooniliselt;

2) 22 päeva pakkumuse esitamise ettepaneku esitamisest arvates, kui kogu hankemenetluse teabevahetus ei toimu elektrooniliselt.

(4) Kui register saadab hankijale teate kontsessiooniteates puuduste kõrvaldamise kohta, määrab hankija uue pakkumuste või taotluste esitamise tähtaja puudusteta kontsessiooniteate registrile esitamisest arvates.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid