Riigihangete seadus

Ava otsing

1. peatükk. ÜLDSÄTTED


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 1. jagu. Reguleerimisala ja põhimõtted
   1. § 1. Reguleerimisala
   2. § 2. Eesmärk
   3. § 3. Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted
   4. § 4. Terminid
   5. § 5. Hankija
   6. § 6. Hankija finantseeritavate ehitustööde ja nendega seotud teenuste tellimine teiste isikute poolt
   7. § 7. Pakkuja ja taotleja
   8. § 8. Hankeleping
  2. 2. jagu. Riigihanke planeerimine
   1. § 9. Hankekord ja hankeplaan
   2. § 10. Turu-uuring ja ettevõtja osalemine riigihanke ettevalmistamisel
  3. 3. jagu. Erandid ja eriolukorrad
   1. § 11. Erandid
   2. § 12. Sisetehing ja hankijatevaheline koostöö
   3. § 13. Hankelepingute reserveerimine
  4. 4. jagu. Menetlusreeglite kohaldamine
   1. § 14. Piirmäärad
   2. § 15. Menetlusreeglite kohaldamine hankelepingu, välja arvatud kontsessioonilepingu sõlmimisel
   3. § 16. Menetlusreeglite kohaldamine kontsessioonilepingu sõlmimisel
   4. § 17. Menetlusreeglite kohaldamine ideekonkursi korraldamisel
   5. § 18. Menetlusreeglite kohaldamine segalepingute sõlmimisel
   6. § 19. Menetlusreeglite kohaldamine segalepingute sõlmimisel avaliku sektori hankija poolt
   7. § 20. Menetlusreeglite kohaldamine segalepingu sõlmimisel võrgustikusektori hankija poolt, kes ei ole avaliku sektori hankija
   8. § 21. Menetlusreeglite kohaldamine kaitse- ja julgeolekuvaldkonna tegevusi sisaldava segalepingu sõlmimisel
   9. § 22. Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise eeskirjad
  5. 5. jagu. Riigihanke eeldatava maksumuse määramine ja riigihanke osadeks jaotamine
   1. § 23. Riigihanke eeldatava maksumuse määramise reeglid
   2. § 24. Asjade või teenuste hankelepingu eeldatava maksumuse määramine
   3. § 25. Ehitustööde hankelepingu eeldatava maksumuse määramine
   4. § 26. Kontsessioonilepingu eeldatava maksumuse määramine
   5. § 27. Riigihanke osadeks jaotamine ühe menetluse raames
   6. § 28. Riigihanke jaotamine eraldi riigihangeteks
  6. 6. jagu. Riigihanke vahendid
   1. 1. jaotis. Raamleping
    1. § 29. Raamlepingu sõlmimine
    2. § 30. Hankelepingute sõlmimine raamlepingu alusel
    3. § 31. Raamlepingu alusel sõlmitud hankelepingu tühisus
   2. 2. jaotis. Dünaamiline hankesüsteem
    1. § 32. Dünaamilise hankesüsteemi alused
    2. § 33. Dünaamilise hankesüsteemi loomine ja lõpetamine
    3. § 34. Dünaamilise hankesüsteemiga liitumine
    4. § 35. Hankelepingu sõlmimine
   3. 3. jaotis. Elektrooniline oksjon
    1. § 36. Elektroonilise oksjoni alused
    2. § 37. Elektroonilise oksjoni korraldamine
    3. § 38. Elektroonilise oksjoni lõpetamine
   4. 4. jaotis. Elektrooniline kataloog
    1. § 39. Pakkumuse esitamine elektroonilise kataloogina
    2. § 40. Elektroonilise kataloogi kasutamine minikonkursi puhul
    3. § 41. Elektroonilise kataloogi kasutamine dünaamilises hankesüsteemis
   5. 5. jaotis. Riigihangete konsolideerimine
    1. § 42. Kesksed riigihanked
    2. § 43. Ühishanked
    3. § 44. Piiriülesed riigihanked
  7. 7. jagu. Teabevahetuse reeglid ja dokumentide vorminõuded
   1. § 45. Teabevahetus
   2. § 46. Selgitused
   3. § 47. Ettevõtjate teavitamine hankija otsustest