Riigihangete seadus

Ava otsing

§ 209. Rahandusministeeriumi kontrolliakt

(1) Rahandusministeeriumi valimipõhise kontrolli tulemuste kohta koostatakse kirjalik kontrolliakt, mis tehakse teatavaks hankijale ja avalikustatakse riigihangete veebilehel.

(2) Kontrolliaktis märgitakse:

1) hankija nimi ja registrikood;

2) akti koostamise kuupäev ja kontrolliperiood;

3) järelevalvemenetluse eesmärk ja ulatus;

4) järelevalvemenetluses tuvastatud asjaolud ja rikkumised;

5) hinnang hankija kohustuste täitmisele (järeldused);

6) akti koostanud Rahandusministeeriumi järelevalveametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoha nimetus ja allkiri.

(3) Enne kontrolliakti allkirjastamist antakse hankijale võimalus avaldada kontrolliakti projekti kohta arvamust. Arvamust saab avaldada kirjalikus vormis ja Rahandusministeeriumi määratud tähtaja jooksul.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid