Riigihangete seadus

Ava otsing

§ 102. Elektrooniline tõendite infosüsteem e-Certis ja siseturu infosüsteem

(1) Käesoleva seaduse §-de 95–101 rakendamisel arvestab hankija Euroopa Komisjoni elektroonilises tõendite infosüsteemis e-Certis avaldatava teabega.

(2) Käesoleva seaduse alusel nõutava teabe õigsuse kontrollimiseks võivad hankijad kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1–11), alusel loodud siseturu infosüsteemi.

(3) Organisatsioonid, kes väljastavad käesoleva seaduse alusel nõutavat teavet sisaldavaid tõendeid, on kohustatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud siseturu infosüsteemi kaudu esitatud päringutele vastama 30 päeva jooksul päringu esitamisest arvates.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid