Riigihangete seadus

Ava otsing

§ 212. Koostöö Euroopa Komisjoniga

(1) Kui Euroopa Komisjon teavitab hankijat kirjalikult Euroopa Liidu riigihankealaste õigusaktide või neid rakendavate riigisiseste õigusaktide sätete ilmsest rikkumisest riigihanke korraldamisel, on hankija kohustatud kolme tööpäeva jooksul teate saamisest arvates edastama Rahandusministeeriumile kogu asjakohase informatsiooni vastava riigihanke kohta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud informatsiooni käsitlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid