Riigihangete seadus

Ava otsing

KOOSTAJAD

Mart Parind on alates 2017. aastast riigihangete vaidlustuskomisjoni liige. Enne seda praktiseeris ta muu hulgas riigihangetele ja kohtuvaidlustele spetsialiseerunud advokaadina. Tema magistritöö teemal “Autoriõiguse kaitse kui väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kasutamise alus” pälvis 2016. aastal Eesti Teadusagentuuri eriauhinna. Alates 2018. aastast on Mart Eesti Vabariigi alaline esindaja Euroopa Komisjoni juures tegutsevas riigihankevaidlusi lahendavate esimese astme asutuste võrgustiku eksperdirühmas. Samuti on ta sage esineja riigihanketeemalistel konverentsidel ja koolitustel. Nii õigusteaduse bakalaureuse kui ka magistri kraadi (mõlemad cum laude) omandas Mart Tallinna Ülikoolis.

Dr. iur. Mari Ann Simovart on Tartu Ülikooli dotsent. Õppetöö ülikoolis hõlmab mh magistriastme tudengitele riigihankeõiguse õpetamist ning selles valdkonnas teadustööde juhendamist. Mari Ann kaitses 2010. aastal seni ainsa Eestis riigihankeõiguse vallas kirjutatud doktoritöö “Lepinguvabaduse piirid riigihankes: Euroopa Liidu hankeõiguse mõju Eesti eraõigusele”. Ta on avaldanud arvukalt riigihankeõiguse teemalisi artikleid nii rahvusvahelistes teadusajakirjades (nt Public Procurement Law Review) kui ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirjas Juridica. Mari Ann on mitme rahvusvahelise riigihankeõigust käsitleva raamatu (sh riigihankedirektiivide kommenteeritud väljaande) kaasautor. Ta kuulub Rootsi teadusajakirja Upphandlingsrättslig Tidskrift toimetuskolleegiumi ning on võrgustike Public Contracts in Legal Globalizationja Procurement Law Academic Networkliige.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin