Riigihangete seadus

Ava otsing

Riigihangete seadus

Meil on hea meel, et 2019. aastal ilmunud riigihangete seaduse (RHS) kommenteeritud väljaanne on leidnud tee paljude lugupeetud kolleegide, heade hankeasjatundjate ja usinate tudengiteni. Tagasiside, mida raamatu lugejatelt kahe aasta jooksul oleme saanud, osutas sageli ja selgelt vajadusele elektroonilise väljaande järele. Mõistetavalt suurenes selline vajadus eriti pandeemiast tingitud eripärase elukorralduse ajal.

Juura operatiivse ettevõtmise ja eestvedamise tulemusel ongi RHS kommenteeritud väljaanne nüüd teie ees elektroonilises formaadis. Tegemist on 2019. aasta sügisel ilmunud mahuka teose „kordustrükiga“. See tähendab, et kohtupraktika arenguid ja erialakirjanduses avaldatud seisukohti esitatakse samas seisus nagu esmatrükk – 2019. aasta alguse seisuga. [1] Näiteks ei kajasta käesolev väljaanne 2020. aasta 15. juulil ega 2021. aasta 1. jaanuaril jõustunud RHS muudatusi. [2] Teatavasti algatas rahandusministeerium 2021. aastal seaduseelnõu RHS muutmiseks, ületamaks seaduse rakendamisel ilmnenud kitsaskohti ja kõrvaldamaks kaardistatud puudusi. [3] Kuigi eelnõu eesmärgiks ei ole põhimõtteliste muudatuste tegemine, on see siiski mahukas ning kavandatud muudatused laiapõhjalised ja süsteemsed. Seetõttu peame mõistlikuks oodata RHS kommenteeritud väljaande parandatud ja täiendatud väljaandega ning planeerime seda aega pärast RHS-i kavandatud mahukate muudatuste tegemist.

Digitaalsele kujule omaselt annavad lisaväärtust kiired otsinguvõimalused ja mugavad otseteed allikateni. Näiteks on vaid kliki kaugusel asjakohased VAKO lahendid, millele riigihangete registri kaudu lähenedes otsetee puudub. Loodame, et sellisena rõõmustab elektrooniline formaat lugejat ja lihtsustab teose töist kasutamist.

Jõudu tööle!
Mari Ann Simovart ja Mart Parind


Koostajad
  • Mari Ann Simovart
  • Mart Parind
Raamatu ilmumisaeg
  • 2019